EKB Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi Nedir? ( EKB )

Enerji kimlik belgesi Enerji Verimliliği Kanunu ile tanımlanmış ve tüm binalara çıkarılması zorunlu hale getirilmiş resmi bir belgedir. Temel amaç enerjinin doğru kullanılması, tasarruf ve doğal çevrenin korunmasıdır. Enerji Kimlik Belgesi artık zorunlu olmuştur.

Bu belge verildiği yapının Enerji Performansını gösteren bir sertifikadır ve 10 yıl geçerlidir. Enerji kimlik belgesi alan bir bina  A harfi ile  G harfi arasında bir belge alır.  A sınıf en iyi performansı G sınıf ise en kötü performansı gösteren belgedir. Bir yapı yalıtım standartlarını tam olarak sağlıyorsa C enerji sınıfını alır. Eğer olması gereken standartların üstünde mükemmel izolasyonlu ise B ve A enerji sınıflarını alabilmektedir. Kısaca C enerji sınıfı alan bir bir bina ortlama  standartları sağladığını göstermektedir.

Mevcut eski binalarda enerji sınıfı sınırlaması bulunmamaktadır. Sıfır yapılan binalar hariç mevcut eski binalara enerji sınıfı C sınıfının altında çıkabilir. Binaların enerji sınıfına göre bir vergilendirme sistemi getirileceği bilinmektedir. Ayrıca tüm bina alım – satım ve kiralamalarında Enerji Kimlik Belgesinin ibraz edilmesi zorunlu olacak belli bir tarihten sonra. Bununla ayrıca satın alan veya kiralayan aldığı yapının Enerji Sınıfının ne olduğunu bilmiş olacak. Enerji Sınıfı yüksek olan binalara olan talep gün gelecek önemli bir kriter olacağı ön görülüyor şimdiden ve bu da yapı fiyatlarına yansıyacaktır.

Enerji sınıfı yüksek olan A veya B sınıfı belge alan binaların yalıtımı sadece çatı – dış cephe yalıtımı ile alakalı değildir. Cam-pencere ve ısıtma-soğutma-havalandırma, güneşten faydalanıyormu, elektrik sistemlerinin kaliteliliği vb. başka bir çok kriterler göz önünde bulunduruluyor.

EKB Enerji Kimlik Belgesi Sınıfı Nasıl Hesaplanıyor?

Enerji Kimlik Belgesi hesaplamaları Çevre ve Şehircilik bakanlığına bünyesindeki online çalışan BEP-TR programı ile yapılmaktadır. Bina Enerji Performansı kısaltması BEP ve Türkiye’nin TR kısaltmasının birleşim harflerinden oluşmaktadır BEP-TR. Kimlik Belgesi düzenlenecek olan binanın mimari, mekanik, elektrik ve ısı yalıtım projelerindeki tüm bilgiler BEP-TR programına girililir. Ayrıca ek olarak binanın konumu, yönü, bulunduğu yer vb. bir çok bilgiler de programa işlenerek hesaplama yapılıyor. Eğer girişi yapılan bina istenilen standartları karşılıyorsa C enerji sınıfını almaktadır. Eğer bina istenilen standartların üstünde bir mekanik, elektrik ve yalıtım özelliklerine sahipse ve ayrıca  alternatif enerji kaynaklarından da (güneş, rüzgar, toprak) yararlanıyor ise B ve A sınıflarına yükselebilir.

Kimler Enerji Kimlik Belgesi Düzenleyebilir?

Enerji Kimlik Belgesini ancak EKB Uzmanlığı eğitimi almış EKB Uzmanı Belgesi almış Makine, Elektrik, İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar  düzenleyebilmektedir. Yeni binalara Enerji Kimlik Belgesi düzenleyebilmeleri için aynı zamanda SMM (Serbest Mühendis Müşavir) belgesine sahip olmaları ve bağlı oldukları kurumun BEP-TR sistemine kayıtlı olması gerekmektedir. Eski binaların Enerji Kimlik Belgelerini ise bina kategorisinde yetkili bir Enerji Verimliliği Danışmanlığı firmasına bağlı çalışan EKB Uzmanları düzenleyebilmektedirler. Pakhat Yapı İzolasyon olarak müşterilerimizin EKB ihtiyaçlarını anlaşmalı olduğumuz EKB düzenleme yetkisi olan mühendis ve mimarlardan alıyoruz.

EKB Enerji Kimlik Belgesi Çıkarılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler!

Enerji Kimlik Belgesi, mevcut binalar ve yeni binalar olarak iki farklı şekilde sisteme girilmektedir. Belge çıkaran firmaın eski veya yeni bina için belge çıkarma yetkisi olup olmadığını mutlaka sorgulayın ve belgenizi çıkaran firmanın doğru çıkardığından emin olun. EKB Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi sırasında yapılacak usulsüzlüklerden bina sahibi ya da yönetim-yöneticide sorumlu olmuş olur. Detaylı teknik destek için Pakhat İzolasyon olarak müşterilerimize mümkün olduğunca bilgilendirmeye çalışıyoruz. Piyasada sahte oluşturulmuş Enerji Kimlik Belgeleride olabiliyor. Bu yüzden size çıkarılan Enerji Kimlik Belgenizi mutlaka ilgili bakanlığa bağlı online internet sitesinden sorgulatın.