MasterSeal 525

Merhaba arkadaşlar bu malzeme ile ilgili çok soru sorulduğu için mecburen bu teknik bilgileri ekledik. Nasıl kullanacağız, ne yapmam gerekiyor vb. soruların hepsinin cevabı burada yazılı. Üreticinin hazırladıkları teknik föy bilgilerini izinlerini alarak yayınladık.

Yani kısaca bu bilgiler BASF Master Builders Solutions mühendisleri tarafından hazırlamış bir PDf belgesinden alınmıştır. Bazı uygulama hatalarına düşmemek için mutlaka bu yazı iyi okunmalıdır.


TANIMI
MasterSeal® 525, çimento ve akrilik esaslı, iki
bileşenli, su yoluyla taşınan tuzlara ve
atmosferdeki gazlara karşı etkin bir engel
oluşturan, beton ve çimento esaslı yüzeylere
içten ve dıştan uygulanan su yalıtım malzemesidir.

TS EN 1504-2 ve TS EN 14891’e uygundur.

KULLANIM YERLERİ
● İç-dış mekanlarda, düşey ve yatay
uygulamalarda suyun geldiği yönden,
● Temel yalıtımlarında,
● İstinat duvarlarında,
● Sehim yapması düşünülen zeminlerde,
● Teraslarda (hafif yük altında üzeri korunmadan
kullanılabilir. Detaylar için BASF Türk Kimya
Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Teknik Servisi’ne veya Pakhat’a
danışınız)
● WC, banyo, mutfak ve balkon gibi ıslak
hacimlerde,
● Yüzme havuzlarında,
● İçme ve kullanma suyu depolarında,
● Kaplıca ve hamam gibi tesislerde,
● Deniz suyu kanallarında,
● Tuzlu sulara karşı su geçirmezlik ve koruma
istenen yerlerde,
● Beton yüzeylerin, karbonatlaşma ve klor ataklarına karşı korunmasının sağlanmasında
● Marinaların yürüyüş yollarında,
● Çiçeklik yalıtımında kullanılır.

AVANTAJLARI
● 1 mm kalınlığındaki MasterSeal® 525,
karbonatlaşmaya karşı 80 cm üzerindeki
betona eşdeğer koruma sağlar.
● Su geçirmez, 7 bar’lık pozitif su basıncına
dayanır.
● Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.
● Kolay hazırlanır ve uygulanır.
● Fırça ve püskürtme makinesiyle uygulanır.
● Çalışma süresi uzundur.
● UV ışınlarına dayanıklıdır.
● Hafif yaya trafiğine elverişlidir.
● Su buharı geçirimlidir.
● Durabilitesi yüksektir.
● Donma-çözülme döngüsüne dayanıklıdır.
● Karbondioksit ve klor iyonlarına karşı yüksek
dirence sahiptir.
● Geleneksel su yalıtım malzemeleri için, 7-28
günlük bir kürlenme süresi gerekli iken,
MasterSeal® 525, 24 saatlik taze bir betona
uygulanabilir.
● İçme suyu depolarında güvenle kullanılır. (Test
raporu mevcuttur.)
Kimyasal Analiz Laboratuvar onaylı olup, BS 6920
Standardı Analiz Raporuna uygundur.

UYGULAMA YÖNTEMİ
Yüzey Hazırlığı
Yapıların su ile temas eden çimento esaslı
yüzeylerinin sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz ve
temiz, aynı zamanda terazisinde olmasına dikkat
edilmelidir. Yüzey, aderansı zayıflatacak her türlü
yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarından iyice
temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar
olmamalıdır. Yüzeydeki demir ve tahta takozlar
çıkarılıp, varsa aktif su kaçakları ve oluşan
boşluklar MasterSeal® 591 veya MasterEmaco®
S 488 ile doldurulmalı, köşe ve kenarlara en az
4 cm yarıçapında pah yapılmalıdır. Uygulama
yüzeyi iyice ıslatılıp ıslak/kuru hale gelinceye
kadar beklenmelidir. Uygulama sırasında kaplama
malzemesi suyunu hemen kaybeder ve mat bir
görünüş alırsa, yüzeyin yeterince ıslatılmadığı ya
da hızlı kuruduğu anlaşılır. Bu gibi, havanın sıcak
olduğu ya da malzemelerin rüzgarda kaldığı
durumlarda yalnız ilk kat için karışmış malzemenin
içerisine B bileşeninin %10’u kadar su ilave
edilebilir.
Karıştırma
Sıvı bileşen B (MasterSeal® 525), temiz bir
uygulama kovasına boşaltılıp, toz bileşen A
(MasterSeal® 525) yavaş yavaş ilave edilerek
400-600 devir/dak.’lık bir karıştırıcı ile 3-5 dakika,
homojen ve topaksız bir karışım elde edilinceye
kadar karıştırılır. Yaklaşık 3-5 dakika dinlendirip
tekrar 30 saniye karıştırıldıktan sonra malzeme
kullanıma hazır hale gelir.

Karışım Oranları

Uygulama
Hazırlanan MasterSeal® 525 karışımı, Thoro
fırçası yardımı ile iki veya üç kat halinde uygulanır.
Her kattaki fırça uygulama yönü, birbirine dik olmalıdır. Katlar arası bekleme süresi ortam
koşullarına göre değişir.


SARFİYAT
İlk Kat Sarfiyatı: 1,50 kg/m2 karışım
İkinci Kat Sarfiyatı: 1,50 kg/m2 karışım
Üçüncü Kat Sarfiyatı: 1,00 kg/m2 karışım


DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
● MasterSeal® 525 uygulamasında, ortam
ve yüzey sıcaklığı +5oC’nin altında ya da
+25oC’nin üzerinde ise uygun sıcaklıklar
beklenmelidir. Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya
rüzgarlı havalarda da uygulama yapılmamalıdır.
● +23oC’de uygulanan MasterSeal® 525, 2 gün
sonra mekanik dayanım kazanır, 7 gün sonra
su geçirimsiz hale gelir ve son dayanımına 14
gün sonra ulaşır.
● Dış yüzey uygulamalarında, yüzeyin ilk 24 saat
güneşten, rüzgardan, yağmurdan veya dondan
korunması gerekir.
● Çimento ve akrilik esaslı sistemlerin çalışma ve
reaksiyon süreleri, ortam ve zemin sıcaklığından
ve havadaki bağıl nemden etkilenir. Düşük
sıcaklıklarda reaksiyon yavaşlar, bu da tava
ömrünü ve çalışma süresini uzatır. Yüksek
sıcaklıklar, reaksiyonu hızlandırır ve yukarıda
belirtilen zamanlar buna bağlı olarak kısalır.
Malzemenin kürünü tamamlaması için ortam
ve zemin sıcaklığı izin verilen minimum
sıcaklığın altına düşmemelidir.
● Uygulamada yaş film kalınlığı tek katta 1,2
mm’yi geçmemelidir. Uygulama en az iki kat
olarak yapılmalıdır.
● Üzerinin kaplanmasında BASF seramik ve
mermer yapıştırıcılarının kullanılması tavsiye
edilir.

Su izolasyonu ve tadilat fiyatı al

Ara👉🏻 ; 0216 508 1840 – 0533 201 8163  

Hızlı ve Kolay


ALETLERİN TEMİZLENMESİ
Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. MasterSeal® 525
sertleştikten sonra ancak mekanik olarak
yüzeyden temizlenebilir.


AMBALAJ
33 kg set
Bileşen A: 25 kg’lık polietilen takviyeli kraft torba
Bileşen B: 8 kg’lık teneke


DEPOLAMA
Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru
ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa
süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste
konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat
yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise,
paletler üst üste konulmamalıdır.


RAF ÖMRÜ
Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden
itibaren 12 aydır. MasterSeal® 525 B bileşeni
0oC’nin altındaki sıcaklıklarda donar. Açılmış
ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun
depolama koşullarında saklanmalı ve bir hafta
içerisinde kullanılmalıdır.


GÜVENLİK TAVSİYELERİ
Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici
tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir.
Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı
zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek
tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün
kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu
ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında
tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dökümanına
başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok
edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır.
Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcısındadır.

KAYNAK
BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yapı Kimyasalları Bölümü
MasterSeal 525 Teknik Bilgi Föyü – Revizyon Tarihi: 10/2015