Sepetli Mobil Vinçle Dış Cephe Onarım

Sepetli mobil vinçle dış cephe onarım İstanbul’da özellikle çatı saçak dış parapet alın ve tavanlarında başvurulan bir yöntem. Çeşitli sebeplerle sıva ve betonu korozyona uğrayarak kendi kendine lokal düşmeler olabilmekte.

Dış cephe mobil vinçli boya hem pratik hemde hızlı olan bir işlemdir. Sepetli vinçle dış cephe sıva tamiratları lokal işlerde olmazsa olmaz bir seçenek.

Dış cephelerde sıva ve beton kısımlarının bazı yerlerinde kendi kendine kopmalar oluşmaya başladığında, çevre sakinleri için hayati bir risk oluşturur. Kötü malzeme, kötü işçilik vb. sebeplerden kaynaklı oluşan çatlaklardan beton-sıva iç kısmına düzenli sızan sular bu sıkıntıların temel sebebidir. Örnek olarak İstanbul’da bir çok binanın balkonu kendi kendine düşme vakaları olmuştur son yıllarda. Tabi bu balkon düşmelerinin yüzde yüz çatlaklardan su girdi oldu diyemeyiz, eğer kötü bir kaba inşaat varsa bu bahsetiğimiz sorunlarda eklenirse tehlike katlanır.

Bina dış cephelerde özellikle saçak parapet betonlarında  ve balkon sıva – betonlarında en çok hasarlar oluşur. Ama hiç ummadığımız cephenin bir yeride bombelişip kendi kendine düşebilir bunlara dikkat etmek lazım. Genelde bu tür sıkıntılar 20 yaş üstü binalarda daha çok olur.

Güvenli bir şekilde gevşek bozuk sıva ve beton parçaları cepheden inmediği zaman büyük bir tehlike oluşturur. Çevre güvenliği alınarak, vinç sepeti alta olacak şekilde parçalar küçük küçük koparılmalı aksi takdirde kaş yapim derken göz çıkarılabilir. Saçak ve balkon parapet betonlarının içindeki demirler korozyona tam uğramışsa cephe sıva betonun bir kısmı en ufak bir dokunuşla blok halinde büyük parçalar halinde düşebilir, o yüzden çevre güvenliği ve gerekli ekipman iş güvenliği vb. konular çok önemlidir . Referans listemizde yaptığımız işlerin detayınıda az çok yazdık, yukrda bahsettiğimiz sıkıntıda onardığımız müşterilerimizin binalarını lütfen inceleyin.

Bu makaleye tam uygun bir referansımzdan bahsedelim, Şahin Apartmanı Acıbadem’de sepetli mobil vinçle lokal dış cephe onarım boya yaptık.

Önceden 2016 yılında sokağa bakan cephede çatı saçağı alın kısmı sıvası kendiliğinden parçalar halinde düşüp tehlike arz ettiğinden bina yönetiminin onayı ile sadece çatı saçak alın kısmı eski sıvası güvenli bir şekilde alınıp yeniden fileli sıva ve boya firmamız tarafından yapılmıştı.

Bina yönetiminin 2019 yılında daveti ise cephede üst katlarda üç balkonun sıva ve betonun bazı bölümleri şişip kendi kendine kopma tehlikesi oluşturduğundan bu bölgeleri sepetli mobil vinçle onarım yaptık. Çevre sakinleri için büyük hayati tehlike oluşturuyordu, ustalarımız sepetli vinçle sıkıntılı balkon bölgelerine ulaştığında, koparmak istedikleri çatlak ayrılmış sıvaları hiç bir alet kullanmadan- zorlanmadan elle bile bütün halinde 8kg civarı ağırlıkta beton parçaları aldılar, yani hayati risk oluşturuyordu bu sıkıntı biraz geç kalınsaydı büyük tehlike yaratacaktı.