Ses Yalıtımı

Photograph: H Armstrong Roberts/Corbis

Ses yalıtımı (soundproofing) bazı durumlarda büyük ihtiyaç haline gelebiliyor. Gürültü kirliliği gelişen teknoloji ile birlikte büyük bir problem olarak karşımıza çıkmaya başladı.

Gürültü kontrolü ve engelleme ihtiyacı Dünya’da yaşam sürdükçe hep olacak.

Ses nedir? Bir maddedeki moleküllerin titreşmesi sonucu oluşan bir enerji türüdür. Fiziksel boyutta ise ses, katı, sıvı veya gaz ortamlarda oluşan basit bir mekanik düzensizlik olarak görülür. Canlılar bunu işitme organları ile algılanabilen periyodik basınç değişimleri ile algılar.

Sesin yayılması için maddesel ortama ihtiyaç vardır. Ses dalgalar halinde yayılır ve boşlukta (uzayda) ses yayılmaz.

Şunu da diyebiliriz rahatlıkla ses, tanecikler halinde yayılır, tanecikler ne kadar sık ise o kadar hızlı olur. Ses dalgasının her bir tam devrinde bir sıkışma ve bir seyrekleşme serisi vardır.

Ses yalıtımı nedir? Ortamdan içeri veya dışarı ses dalgalarını engelleme veya en aza indirmede kullanılan yöntemlerin birine veya toplamına denir. Yada belirli bir ses kaynağından alıcısına doğru ses basıncını düşürmenin herhangi bir yoludur.

Ses azaltmada 5 ana yöntem kullanılır
1- Soğurma absorpsiyon yöntemi ( Çeşitli şekildeki plakalar, akustik süngerler ve yumurta kabına benzer vb. )
2- Sönümleme y. (ses levha ve perdeleri vb.)
3- Ayrıştırma y. (ısı camlar vb.)
4- Mesafe uzaklaşma y. (kaynak ve alıcı arasındaki mesafeyi artırmak)
5- Kütle ekleme y. ( ses kaynağı ile araya daha çok madde ekleme)

Ses dalgalarının enerjisini yansıtmak veya emmek için gürültü bariyerlerini bir çok yerlerde kullanılır. Özellikle kara ve demir yollarının şehirlerde geçen bölümlerinde bazen yapılır

Karayolunda polikarbonat gürültü bariyeri örneği

Evlerdeki elektrik prizler ve anahtarları herhangi bir ses yalıtımı uygulamasında zayıf noktalardır. O yüzden elektrik kutuları kil veya macunla sarılmalı ve çevresine MLV akustik kılıflar uygulanmalıdır mutlaka.
Bazı önemli binalar yapılırken istenmeyen gürültüyü azaltmak için mimari akustiği kullanırlar. Gürültü ses yalıtımı, insanların konsantrasyonlarını kaybetmemelerini ve işlerine odaklanmalarını sağlar.

Eğitimciler ve öğrencileri için, bir ortamın ses kalitesini iyileştirmek çok önemlidir. İyi akustiğe sahip salondaki öğrencisinin öğrenmesi, konsantrasyonu ve öğretmen-öğrenci arasındaki iletişimi daha iyidir.

Ses yalıtımı yüzlerce sektörde ihtiyaç duyulan bir sistemdir. Örnek otomotiv sektöründe bu işlem yapılmazsa motor, egzoz ve lastik gürültüsü fazla ise rahatsız eder. Aynı şey havacılık sektörü içinde geçerli.

Yüksek gürültülü ortamlarda geçirilen zamandan kaynaklanan stres istenmeyen sonuçlar doğurabilir. böyle durumlarda işyeri kaza oranları, saldırganlık ve diğer anti-sosyal davranışların çoğaldığı görülür.

Avrupa’da gürültü nedeniyle yılda yaklaşık 10.000 ölüm meydana geldiği belirtiliyor. Buda direk endüstriyel gürültü ile alakalıdır.

Gürültüye bağlı işitme kaybı
Gürültüye bağlı işitme kaybı, saf ses eşiklerinde sensörinöral işitme kaybıyla sonuçlanan kalıcı bir ses kaymasıdır.
Bir eşik kaymasının şiddeti, gürültüye maruz kalmanın süresine ve şiddetine bağlıdır. işitme kaybı ve bazen de kulak çınlaması ile sonuçlanabiliyor.

Tek bir yüksek sese maruz kalma veya zamanla yüksek seslere maruz kalmak işitme sistemine zarar verme ihtimali var.

Ses yalıtım fiyatı al

Ara👉🏻 0216 508 1840 – 0533 201 8163  

Hızlı ve Kolay

Uzman ses kesiciler neler yapar

• Stüdyo ses kayıt izolasyonu
• Kabin akustiği
• Kayıt stüdyosu,
• Komşu duvarlarda katlar arası zemin titreşim gürültü kesme
• Bir çok sektörlerde ses maskeleme ve kesici vb. çözümler
• Sanayi tesislerinde gürültü azaltma
• Yüksek sesle çalışan makinaların seslerinin kesilmesi
Ses yalıtım hizmeti özellikle yapılarda çok rağbet gören bir iştir. Bu işi layıkıyla yapan bir çok usta ve firma piyasada hizmet vermekte.

Ses yalıtımının en önemli malzemelerinden biri taş yünü levhalardır. Çok işlevli ve esnek olmaları binalarda ses yalıtımı konusunda popülerdir.