Drenaj

Temel drenaj su izolasyon videosu izle

Yapılarda zamanında drenaj işlemin ihmal edilmesi temel betonu ve donatı demirinin tehlike altına girmesine sebep olur. Sürekli su alan temellerin beton donatısı korozyona uğrar.

Temel altına veya içine sıkışan su soğuk havada donarsa hacim değiştireceğinden betonu çatlatabilir. Anlaşılacağı üzere su izolasyonu bir binanın sağlığı için birinci derecede önemlidir. Temel su yalıtımı (drenaj) binaların beton ve donatısının depremlere karşı ilk günkü gibi güçlü kalmasını sağlar.

Drenaj bazı malzemeleri

Bir binada bodrum, sığınak ve perde betonunda nem ve rutubet olmaması için su izolasyonu yapılır. Bazı durumlarda drenaj kuyusu da açmak çözüm olabiliyor. Ama bu her zaman işe yarayamayabilir.

Temel yalıtımı yapılırken işçilik hizmeti hassaslıkla yürütülmeli, aksi durumda geri dönüşler çok maliyetli olur.

Drenaj Tarihi

M.Ö 3000’lerde İndus Vadisi Uygarlığında kanalizasyon ve drenaj sistemleri olduğu görülür. İstenmeyen sular, ana caddelerdeki kapalı yeraltı kanalizasyonlarına yönlendirilirdi. Harappa ve Mohenjo-Daro şehirlerindeki evlerin su tahliye sistemlerine erişimi vardı.

Modern drenaj teknikleri 18. ve 19. yüzyılda gelişmeye başladı. Plastik boruların keşfi ile daha sağlıklı iyi sonuçlar alınmaya başlandı. Özelikle yapıların temellerine su girişini önlemede %100 başarılı ve pratik sonuçlar elde etmek kolaylaştı.

Drenaj kelimesinin etimolojisi; Eski İngilizce’deki dreahnian, drene, drain kelimelerinden gelir. Bu sözcüklerin eski İngilizcedeki anlamları kurutmak, kuraklık, kuru anlamlarına gelir. Daha eskilere gidersek eğer sözcük Proto-Germen kökenli dreug‘dan gelmektedir. Anlaşıldığı gibi drenaj sözcüğü bu bu kelimelerden türemiştir.

Drenaj Fiyatı Al

Ara👉🏻 0216 508 1840 – 0533 201 8163  

Hızlı ve Kolay

Temel su izolasyon hizmeti

  • Sigortalı personel, profesyonel anlayış, uzman uygulayıcı

Drenaj Nedir?

İstemediğimiz bir yerdeki sıvının doğal veya yapay yöntemlerle alandan uzaklaştırma işlemlerine denir. Bir çok sektörde başvurulan bir sistem, ama biz bu yazımızda yapılardaki sistemden az bahsedeceğiz.

Yapılarda kaç çeşit ana drenaj yöntemi vardır? İki çeşit vardır, bunlar dış drenaj ve iç drenajdır. Niye iç ve dış diye ikiye ayrılmış buna bir bakalım.

Dış ve İç Drenaj Nedir?

Dış drenaj bina dış çevresinde temel etrafının kazılarak suyu uzaklaştırma çalışmasıdır. Buna pozitif su izolasyonu da denilebilir. En ideal izolasyon, bina dış temelinde yapılandır.

İç drenaj bazı durumlarda dıştan müdahele imkanı olmayan yapılarda içerden yapılan çalışma ile suyun uzaklaştırma yöntemine denir. Bu negatif su izolasyon yöntemlerinden biridir.

Drenaj Nerelerde Yapılır?

İnşaat, madencilik, peyzaj, tarım vb. bir çok alanda uygulanır. Hatta tıpta da kullanıldığını söylersek yanlış olmaz. Mesela vucuttaki istenmeyen sıvıların alınma yöntemleride bir nevi drene işlemidir.

Yukarda da belirtiğimiz gibi yazımızın ana konusu yapılarda su yalıtımı ile ilgili olacak. Çok sorulduğu için aşağıda genel anlamda fikir oluşması açısından binalarda drenaj fiyatları nedir belirtmek istedik.

Drenaj Fiyatları 2024

Dış drenaj birim fiyatı ortalama1500₺ / m3
İç drenaj birim fiyatı ortalama1200₺ / m3
KDV hariç malzeme ve işçilik dahil ortalama fiyattır. Net fiyatlar yerinde keşifle belirlenir.

Malzeme ve işçilik dahil uygulama fiyatları piyasada çok değişken olmakta. Bina temel derinliği, çalışma alanına kazı için kepçe-jcb girme şansı var mı yok mu vb. bir çok neden fiyatları etkiler.

Kullanılan Bazı Malzemeler

Kum, çakıl, geotekstil keçe (drenaj keçesi), drenaj borusu ve levhası vb. bir çok ek ürün kullanılır. Genelde kazı yapılırken ekskavatör ile yapılır. İnsan gücü ile kazı yapılma durumları vardır.

Membran, XPS köpük, drenaj astarı, drenaj şiltesi, şaloma pürmüz ve lpg tüpü her drenajda kullanımına ihtiyaç duyulma ihtimali yüksek olan malzemelerdir. Duruma göre çok farklı malzemelerde kullanılabilir. Mesela kazıdan sonra temel beton sıvasına bir kaç kat kaliteli bir kristalize su izolasyonu sürülürse diğer bir çok malzemeye ihtiyaç duyulmaz.

Drenaj ne işe yarar?

İstenmeyen bir sıvının sisteme zamanla zarar vermesini engeller. Bu bir bina, tarla, sera, maden ocağı vb. bir çok şey olabilir. Bina temel donatılarının korozyona uğramasını önler. Sera, tarla ve maden ocağı vb. yerlerin su baskınlarına uğramasını engeller. Drenaj ihtiyaca göre yerüstünde veya yeraltında yapılabiliyor.

Drenaj nasıl yapılır?

Bu sistemin onlarca çözüm yolu vardır. Biz sadece yapılarda nasıl yapılırın birisine kısaca göz atalım. Yukarda belirtiğimiz gibi bir iç birde dış uygulama yöntemi vardır.

Dış uygulamada bina temel pabucunu 15cm ile 20cm’yi aşağı doğru geçecek şekilde kazı yapılmalı. Altına mıcır serildikten sonra uygun meyilde drenaj borusu keçeli döşenmeli. Boru bağlantısı rögara yada yeni açılacak drenaj kuyusuna verilmeli.

Temel betonu temizlendikten ve kuruduktan sonra gerekli izolasyonu yapılmalıdır. Sırası ile drenaj astarı + membran + köpük srafor + drenaj şiltesi yapılır. Sonra temelin dolgusu kalından inceye doğru çakıl ve kumla doldurulur. Belli bir seviyeden sonra ise son dolgusu toprakla yapılır. En son olarak toprak sıkıştırma makinası kompaktör ile zemin sıkıştırılır.

Bazı Yazılarımız